30 kilogramów – Budowlana Lista Przebojów. #10

Co to jest?: Małe, żółte i kopie? 
-Mini koparka.
Co to jest?: Małe, czarne i kopie? 
-Cień mini koparki.

„Ale beton!” zawołacie zgodnie. (więcej…)

Reklamy